JeugdDistrictsdag 2022 - H79 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam

Ledenbijeenkomst: Donderdag 29 september a.s. zaal open om 19:00 uur, aanvang 19:30 uur. Terugblik clubuitje, Babyshow en BBQ en vooruitblik Bijzondere Tentoonstelling 2022.
Ga naar de inhoud
Dit jaar organiseert v.v. “De Nachtegaal”, Heerjansdam
ism met de jeugdcommissie District Zuid-Holland de
“Jeugddistrictsdag 2022"
Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022

Dit jaar organiseert v.v. De Nachtegaal Heerjansdam ism de jeugdcommissie van Zuid-Holland de Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022.
Deze Jeugddistrictsdag wordt dit jaar gehouden in de kantine van PR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam
Hier hebben wij de beschikking over een zaal waar het voor jou en de vogels goed vertoeven is.
Tevens is er voor je ouders voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Alle jeugdleden uit district Zuid-Holland krijgen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen.

Die dag zal jullie aan niets ontbreken en na de lunch zal er een fantastische evenement voor jullie zijn.

Wij hopen dat er veel jeugdleden met vogels aanwezig zullen zijn

Namens het bestuur van Vogelvereniging "De Nachtegaal", Heerjansdam en de jeugdcommissie Zuid-Holland
Piet Hagenaars, voorzitter jeugdcommissie

Sluiting Inschrijven: 24 september a.s.
© 2010-2022 - H79 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam
Webmaster: Lex Kaptein
Terug naar de inhoud