Bestuur - H79 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam

26 t/m 30 oktober a.s. Bijzondere tentoonstelling 2021, voor meer informatie kijk hier op de website!
Ga naar de inhoud
Bestuur H79 - v.v. De Nachtegaal Heerjansdam
Voorzitter:
Lex Kaptein
Tel.: 06-12616179
Secretaris:
Walter Rötgers
Tel.: 06-53140321
Penningmeester:
Teun v/d Waal
Tel.: 010-5018802
Materialen-Commissaris:
Raymond Sluiter
Tel.: 06-53803641
Ringen-Commissaris
Martin Versteeg
Tel.: 06-28444153
Algemeen E-mail adres:
info@denachtegaalhjd.nl
Bankrekeningnummer:
Iban: NL11 INGB 0002252550
Penningmeester v.v De Nachtegaal
3171 GC  Poortugaal
Kamer van Koophandel:
Nummer: 24439391
© 2021 - H79 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam
Webmaster: Lex Kaptein
Terug naar de inhoud